logo_al
   
 

Normat e interesit tė depozitave (nė %) 

Legjende
Banka Shkurtimi Perditesimi i fundit
Banka Alpha Albania BA Tetor 2014
Banka Credins BC Tetor 2014
Banka Crédit Agricole Shqiperi BCA Tetor 2014
Banka e Bashkuar e Shqipėrisė BBSH Tetor 2014
Banka e Kreditit tė Shqipėrisė BKSH Tetor 2014
Banka e Parė e Investimeve Albania BPI Tetor 2014
Banka Intesa SanPaolo e Shqipėrisė BIS Tetor 2014
Banka Kombėtare Tregtare BKT Tetor 2014
Banka NBG Albania BKG Tetor 2014
Banka Ndėrkombėtare Tregtare BNT Tetor 2014
Banka Procredit BPC Tetor 2014
Banka Raiffeisen BR Tetor 2014
Banka Societe Generale Albania BSG Tetor 2014
Banka Tirana BT Tetor 2014
Banka Union BU Tetor 2014
BankaVeneto VB Tetor 2014

Monedha: LEK EURO USD

DEPOZITA PER INDIVIDE BA BC BCA BBSH BKSH BPI BIS BKT BKG BNT BPC BR BSG BT BU VB
    LLOGARI RRJEDHĖSE 0.10 0.15 0.00 0.00 0.10 0.00   0.10 0.00 0.50   0.01 0.10 0.10 0.30 0.10
    LLOGARI PAGE 0.10   0.00 0.00   0.00   0.10       0.01     0.30  
    DEPOZITA PA AFAT   0.20 0.30 0.00   2.15   0.10 1.00   1.00 2.00 0.25   1.50 0.20
    DEPOZITA ME AFAT 1 mujore 0.30       1.20                     0.70
    DEPOZITA ME AFAT 1 mujor (Nė shumėn minimale) 0.60 0.70 0.50 0.90   1.00   0.75 0.30 0.70 0.50 0.50 0.15 0.60 0.80  
    DEPOZITA ME AFAT 1 mujor(Nė shumėn maksimale)   1.10 0.80 0.90   1.00   0.75 0.70 0.70 0.50 0.60 0.15 0.80 1.00  
    DEPOZITA ME AFAT 3 mujore 0.70       2.20                     1.50
    DEPOZITA ME AFAT 3 mujor(Nė shumėn minimale) 1.00 1.60 1.00 1.30   1.25 1.20 1.25 0.70 1.50 0.80 0.60 0.75 0.70 1.30  
    DEPOZITA ME AFAT 3 mujor(Nė shumėn maksimale)   2.00 1.30 1.30   1.25 1.40 1.25 1.00 1.50 0.90 0.70 0.75 1.00 1.40  
    DEPOZITA ME AFAT 6 mujore 1.00       2.70                     2.00
    DEPOZITA ME AFAT 6 mujor (Nė shumėn minimale) 1.30 2.00 1.40 1.70   1.25 1.80 1.50 1.40 1.70 1.50 0.65 1.45 1.20 1.50  
    DEPOZITA ME AFAT 6 mujor(Nė shumėn maksimale)     1.60 1.70   1.26 1.95 1.50 1.70 2.10 1.60 0.75 1.45 1.40 1.60  
    DEPOZITA ME AFAT 12 mujore 1.30       3.20                     2.50
    DEPOZITA ME AFAT 12 mujor(Nė shumėn minimale) 1.60 2.40 2.00 2.00   1.50 1.90 2.00 1.60 2.20 2.00 0.80 2.00 1.60 1.90  
    DEPOZITA ME AFAT 12 mujor(Nė shumėn maksimale)     2.20 2.00   2.50 2.15 2.00 1.90 2.60 2.10 1.05 2.00 1.80 2.10  
    DEPOZITA ME AFAT 24 mujore 1.60                             3.50
    DEPOZITA ME AFAT 24 mujor(Nė shumėn minimale) 1.90 3.30 2.40 2.40   2.50 2.55 2.50 2.10 3.25 2.50 0.85 2.25   2.50  
    DEPOZITA ME AFAT 24 mujor(Nė shumėn maksimale)     2.60 2.40   2.50 2.75 2.50 2.40 3.25 2.60 1.05 2.25   2.60  
    DEPOZITA ME AFAT 36 mujore                               4.00
    DEPOZITA ME AFAT 36 mujor(Nė shumėn minimale)     2.80       2.95 3.00 2.10 3.75 2.80 0.90 2.50      
    DEPOZITA ME AFAT 36 mujor(Nė shumėn maksimale)     3.00       3.05 3.00 2.40 3.75 2.90 1.10 2.50      
    DEPOZITA ME AFAT 60 mujore               4.50     3.25 1.10       4.30
DEPOZITA PER BIZNESE BA BC BCA BBSH BKSH BPI BIS BKT BKG BNT BPC BR BSG BT BU VB
    LLOGARI RRJEDHĖSE 0.10 0.15 0.00 0.00 0.10 0.00   0.10 0.00   0.10 0.00 0.10 0.00 0.30  
    DEPOZITA PA AFAT   0.20           0.10 1.00     1.77 0.25   1.50 0.20
    DEPOZITA ME AFAT 1 mujore         1.20                     0.70
    DEPOZITA ME AFAT 1 mujor(Nė shumėn minimale)   0.70 0.50 0.90     0.60 0.75 0.50 0.70 0.50 0.50 0.15   0.80  
    DEPOZITA ME AFAT 1 mujor (Nė shumėn maksimale)   1.10 0.80 0.90   1.00 0.90 0.75 0.80 0.70 0.50 0.60 0.15   1.00  
    DEPOZITA ME AFAT 3 mujore         2.20                     1.50
    DEPOZITA ME AFAT 3 mujor(Nė shumėn minimale)   1.60 1.00 1.30     1.20 1.25 1.00 1.50 0.80 0.50 0.75   1.30  
    DEPOZITA ME AFAT 3 mujor(Nė shumėn maksimale)   2.00 1.30 1.30   1.25 1.40 1.25 1.30 1.50 0.90 0.70 0.75   1.40  
    DEPOZITA ME AFAT 6 mujore         2.70                     2.00
    DEPOZITA ME AFAT 6 mujor(Nė shumėn minimale)   2.00 1.40 1.70     1.70 1.50 1.50 1.70 1.50 0.65 1.45   1.50  
    DEPOZITA ME AFAT 6 mujor(Nė shumėn maksimale)     1.60 1.70   1.25 1.80 1.50 1.80 2.10 1.60 0.75 1.45   1.60  
    DEPOZITA ME AFAT 12 mujore         3.20                     2.50
    DEPOZITA ME AFAT 12 mujor(Nė shumėn minimale)   2.40 2.00 2.00     1.85 2.00 1.80 2.20 2.00 0.80 2.00   1.90  
    DEPOZITA ME AFAT 12 mujor(Nė shumėn maksimale)     2.20 2.00   1.50 1.95 2.00 2.10 2.60 2.10 1.05 2.00   2.10  
    DEPOZITA ME AFAT 24 mujore                               3.50
    DEPOZITA ME AFAT 24 mujor(Nė shumėn minimale)   3.30 2.40 2.40     2.10 2.50 2.30 3.25 2.50 0.85 2.25   2.50  
    DEPOZITA ME AFAT 24 mujor(Nė shumėn maksimale)     2.60 2.40     2.30 2.50 2.60 3.25 2.60 1.05 2.25   2.60  
    DEPOZITA ME AFAT 36 mujore                               4.00
    DEPOZITA ME AFAT 36 mujor(Nė shumėn minimale)     2.80         3.00 2.80 3.75 2.80 0.90 2.50      
    DEPOZITA ME AFAT 36 mujor(Nė shumėn maksimale)     3.00         3.00 3.10 3.75 2.90 1.10 2.50      
    DEPOZITA ME AFAT 60 mujore               4.50     3.25 1.10       4.30

Copyright © 2004-2012 Banka e Shqipėrisė. Tė gjitha tė drejtat tė rezervuara.