logo_al
   
 

Normat e interesit tė depozitave (nė %) 

Legjende
Banka Shkurtimi Perditesimi i fundit
Banka Alpha Albania BA Prill 2014
Banka Credins BC Prill 2014
Banka Crédit Agricole Shqiperi BCA Prill 2014
Banka e Bashkuar e Shqipėrisė BBSH Prill 2014
Banka e Kreditit tė Shqipėrisė BKSH Prill 2014
Banka e Parė e Investimeve Albania BPI Prill 2014
Banka Intesa SanPaolo e Shqipėrisė BIS Prill 2014
Banka Kombėtare Tregtare BKT Prill 2014
Banka NBG Albania BKG Prill 2014
Banka Ndėrkombėtare Tregtare BNT Prill 2014
Banka Procredit BPC Prill 2014
Banka Raiffeisen BR Prill 2014
Banka Societe Generale Albania BSG Prill 2014
Banka Tirana BT Prill 2014
Banka Union BU Prill 2014
BankaVeneto VB Prill 2014

Monedha: LEK EURO USD

DEPOZITA PER INDIVIDE BA BC BCA BBSH BKSH BPI BIS BKT BKG BNT BPC BR BSG BT BU VB
    LLOGARI RRJEDHĖSE 0.10 0.20 0.00 0.00 0.10 0.10   0.10 0.00 0.50 0.30 0.01 0.10 0.10 0.40 0.10
    LLOGARI PAGE 0.10   0.00 0.00   0.10   0.10       0.01     0.40  
    DEPOZITA PA AFAT   0.50 0.30 0.00   3.00   0.10 1.00   1.50 2.00 0.50   2.30 0.30
    DEPOZITA ME AFAT 1 mujore         2.40                     1.30
    DEPOZITA ME AFAT 1 mujor (Nė shumėn minimale) 0.80 1.10 1.40 1.30   2.00   1.00 1.40 1.50 0.50 0.10 0.60 1.00 1.30  
    DEPOZITA ME AFAT 1 mujor(Nė shumėn maksimale) 1.10 1.50 1.80 1.30   2.00   1.00 1.70 1.50 0.60 0.10 0.60 1.40 1.50  
    DEPOZITA ME AFAT 3 mujore         2.80                     2.30
    DEPOZITA ME AFAT 3 mujor(Nė shumėn minimale) 1.70 2.10 1.90 2.30   2.25 1.30 1.50 2.10 2.25 1.00 0.10 1.85 1.50 2.00  
    DEPOZITA ME AFAT 3 mujor(Nė shumėn maksimale) 2.00   2.40 2.30   2.25 1.50 1.50 2.40 2.25 1.10 0.20 1.85 1.80 2.20  
    DEPOZITA ME AFAT 6 mujore         3.25                     2.90
    DEPOZITA ME AFAT 6 mujor (Nė shumėn minimale) 1.80 2.50 2.30 2.40   2.50 1.90 2.00 2.50 2.50 2.00 0.10 2.35 2.10 2.40  
    DEPOZITA ME AFAT 6 mujor(Nė shumėn maksimale) 2.10   2.60 2.40   2.50 2.10 2.00 2.80 2.80 2.10 0.20 2.35 2.50 2.60  
    DEPOZITA ME AFAT 12 mujore         4.90                     3.60
    DEPOZITA ME AFAT 12 mujor(Nė shumėn minimale) 2.20 3.00 3.00 3.00   2.75 2.30 2.50 2.90 3.20 2.50 0.20 2.70 2.50 2.75  
    DEPOZITA ME AFAT 12 mujor(Nė shumėn maksimale) 2.50   3.20 3.00   3.50 2.50 2.50 3.20 3.60 2.60 0.30 2.70 2.80 3.00  
    DEPOZITA ME AFAT 24 mujore                               4.20
    DEPOZITA ME AFAT 24 mujor(Nė shumėn minimale) 3.00 3.80 3.60 3.40   3.75 3.40 3.00 3.80 4.25 3.00 0.20 3.50   3.50  
    DEPOZITA ME AFAT 24 mujor(Nė shumėn maksimale) 3.30   3.90 3.40   3.80 3.60 3.00 4.10 4.75 3.10 0.30 3.50   3.70  
    DEPOZITA ME AFAT 36 mujore                               4.50
    DEPOZITA ME AFAT 36 mujor(Nė shumėn minimale)     3.90       3.90 3.50 4.30 4.50 3.20 0.30 4.00      
    DEPOZITA ME AFAT 36 mujor(Nė shumėn maksimale)     4.40       4.10 3.50 4.60 4.50 3.30 0.30 4.00      
    DEPOZITA ME AFAT 60 mujore               4.70     3.55 0.30       5.20
DEPOZITA PER BIZNESE BA BC BCA BBSH BKSH BPI BIS BKT BKG BNT BPC BR BSG BT BU VB
    LLOGARI RRJEDHĖSE 0.20 0.20 0.00 0.00 0.10 0.10   0.10 0.00   0.30 0.01 0.10 0.00 0.40  
    DEPOZITA PA AFAT   0.50           0.10 1.00     2.00 0.50   2.30 0.30
    DEPOZITA ME AFAT 1 mujore         2.40                     1.30
    DEPOZITA ME AFAT 1 mujor(Nė shumėn minimale) 1.00 1.10 1.40 1.30     0.60 1.00 1.40 1.50 0.50 0.10 0.60   1.30  
    DEPOZITA ME AFAT 1 mujor (Nė shumėn maksimale)   1.50 1.80 1.30   2.00 0.60 1.00 1.70 1.50 0.60 0.10 0.60   1.50  
    DEPOZITA ME AFAT 3 mujore         2.80                     2.30
    DEPOZITA ME AFAT 3 mujor(Nė shumėn minimale) 1.00 2.10 1.90 2.30     1.30 1.50 2.10 2.25 1.00 0.10 1.85   2.00  
    DEPOZITA ME AFAT 3 mujor(Nė shumėn maksimale)     2.40 2.30   2.25 1.50 1.50 2.40 2.25 1.10 0.20 1.85   2.20  
    DEPOZITA ME AFAT 6 mujore         3.25                     2.90
    DEPOZITA ME AFAT 6 mujor(Nė shumėn minimale) 1.00 2.50 2.30 2.40     1.90 2.00 2.50 2.50 2.00 0.10 2.35   2.40  
    DEPOZITA ME AFAT 6 mujor(Nė shumėn maksimale)     2.60 2.40   2.50 2.10 2.00 2.80 2.80 2.10 0.20 2.35   2.60  
    DEPOZITA ME AFAT 12 mujore         4.90                     3.60
    DEPOZITA ME AFAT 12 mujor(Nė shumėn minimale) 1.00 3.00 3.00 3.00     2.30 2.50 2.90 3.20 2.50 0.20 2.70   2.75  
    DEPOZITA ME AFAT 12 mujor(Nė shumėn maksimale)     3.20 3.00   2.75 2.50 2.50 3.20 3.60 2.60 0.30 2.70   3.00  
    DEPOZITA ME AFAT 24 mujore                               4.20
    DEPOZITA ME AFAT 24 mujor(Nė shumėn minimale) 1.00 3.80 3.60 3.40     3.40 3.00 3.80 4.25 3.00 0.20 3.50   3.50  
    DEPOZITA ME AFAT 24 mujor(Nė shumėn maksimale)     3.90 3.40     3.60 3.00 4.10 4.75 3.10 0.30 3.50   3.70  
    DEPOZITA ME AFAT 36 mujore                               4.50
    DEPOZITA ME AFAT 36 mujor(Nė shumėn minimale) 1.00   3.90       3.90 3.50 4.30 4.50 3.20 0.30 4.00      
    DEPOZITA ME AFAT 36 mujor(Nė shumėn maksimale)     4.40       4.10 3.50 4.60 4.50 3.30 0.30 4.00      
    DEPOZITA ME AFAT 60 mujore               4.70     3.55 0.30       5.20

Copyright © 2004-2012 Banka e Shqipėrisė. Tė gjitha tė drejtat tė rezervuara.