Implikimet e kushteve financiare në tregun e banesave-një analizë kointreguese

Authori: Erjona Suljoti
Data e prodhimit: 05.06.2017
Data e shtypjes: 05.06.2017
Kategoria e materialit: Publikime jo periodike / Materiale Studimore
Kriza financiare globale e vitit 2008, theksoi rolin kyç që ka tregu i banesave për ekonominë. Në veçanti, mbas krizës, në studimet akademike i është kushtuar më shumë vëmendje vlerësimit sa më të plotë të faktorëve përcaktues të çmimeve të banesave.
Për të vizituar faqen e vjetër të internetit, klikoni këtu