Inflacioni i importuar i mallrave të konsumit dhe kontributi i tij në inflacionin e përgjithshëm

Authori: Lorena Skufi, Enian Çela
Data e prodhimit: 17.10.2017
Data e shtypjes: 17.10.2017
Kategoria e materialit: Publikime jo periodike / Materiale Studimore
Si një ekonomi e vogël e hapur, mendohet se Shqipëria është objekt i trysnive të huaja inflacioniste. Shkalla gjithmonë e më e lartë e hapjes dhe e shkëmbimeve tregtare mbështet këtë pretendim me inflacionin e importuar që ndikon inflacionin e përgjithshëm kombëtar. Ky material diskutimi përpiqet të vlerësojë inflacionin e importuar për një kampion mallrash konsumi të cilët përbëjnë rreth 60% të shportës konsumatore (të Indeksit të Çmimeve të Konsumit - IÇK). Gjithashtu, sipas teknikave kontabël, inflacioni dekompozohet në kontribut të brendshëm dhe të importuar për periudhën 2008- 20121. Rezultatet dëshmojnë se kontributet e brendshme janë në çdo rast më të mëdha se ato të importuara.
Për të vizituar faqen e vjetër të internetit, klikoni këtu