Monedhat virtuale, risitë teknologjike të tyre dhe bankingu qendror

Monedhat virtuale, risitë teknologjike të tyre dhe bankingu qendror
Authori: Natasha Ahmetaj, Bledar Hoda
Data e prodhimit: 08.04.2019
Data e shtypjes: 08.04.2019
Kategoria e materialit: Publikime jo periodike / Materiale Studimore
Monedhat virtuale janë një formë dixhitale private e parasë, të pagarantuara nga asnjë shtet sovran apo institucion ndërkombëtar. Bitcoin është monedha e parë virtuale e emetuar privatisht në vitin 2009 nga një autor anonim. Infrastruktura dixhitale që mundëson kryerjen e pagesave me Bitcoin ka zgjuar interesin e autoriteteve monetare.