Niveli optimal i rezervave valutore: Rasti i Shqipërisë

Authori: Elona Dushku, Gerti Shijaku
Data e prodhimit: 08.06.2017
Data e shtypjes: 08.06.2017
Kategoria e materialit: Publikime jo periodike / Materiale Studimore
Ky material vlerëson normën optimale të nivelit të rezervave valutore në Shqipëri bazuar në modelin e propozuar nga Gonçalves, (2007). Modeli bazohet në një numër të caktuar të treguesve kryesorë makroekonomikë dhe atyre të frymëzuar nga kriza, të cilët nuk janë marrë në konsideratë më parë për vlerësimin e normës optimale të rezervës si: niveli i borxhit, llogaria kapitale dhe ndalimi i menjëhershëm i financimit nga jashtë, rreziku i tërheqjes së depozitave gjatë periudhave të krizave etj. Rezultatet tona tregojnë që niveli aktual i rezervave valutore në Shqipëri është pothuajse i barabartë me nivelin optimal gjatë dy viteve të fundit, por poshtë nivelit optimal nëse supozojmë që qeveria do të duhet të garantojë plotësisht të gjithë tërheqjen e depozitave në monedhë të huaj, që mund të ndodhë gjatë periudhave të krizave financiare.
Për të vizituar faqen e vjetër të internetit, klikoni këtu