Niveli optimal i rezervave valutore: Rasti i Shqipërisë

Authori: Elona Dushku, Gerti Shijaku
Data e prodhimit: 08.06.2017
Data e shtypjes: 08.06.2017
Kategoria e materialit: Publikime jo periodike / Materiale Studimore
Ky material vlerëson normën optimale të nivelit të rezervave valutore në Shqipëri bazuar në modelin e propozuar nga Gonçalves, (2007).
Për të vizituar faqen e vjetër të internetit, klikoni këtu