Stabiliteti bankar dhe lidhja e tij me konkurrencën midis bankave pas krizës financiare globale. Dëshmi të reja nga sektori bankar shqiptar

Stabiliteti bankar dhe lidhja e tij me konkurrencën midis bankave pas krizës financiare globale. Dëshmi të reja nga sektori bankar shqiptar
Authori: Gerti Shijaku
Data e prodhimit: 08.01.2020
Data e shtypjes: 08.01.2020
Kategoria e materialit: Publikime jo periodike / Materiale Studimore
Ky material analizon lidhjen midis konkurrencës dhe stabilitetit bankar në sektorin bankar shqiptar, përgjatë periudhës 2008–2017. Për këtë arsye, u ndërtua një tregues i konkurrencës bankare, i tillë si treguesi Boone.