Vrojtimi për matjen e kulturës financiare: Analiza e rezultateve për Shqipërinë, 2015 (nëntor 2018)

Vrojtimi për matjen e kulturës financiare: Analiza e rezultateve për Shqipërinë, 2015 (nëntor 2018)
Authori: Egnis Isaku, Kliti Ceca, Arlinda Kolenico
Data e prodhimit: 07.06.2019
Data e shtypjes: 07.06.2019
Kategoria e materialit: Publikime jo periodike / Materiale Studimore
Ky material paraqet një analizë të të dhënave të mbledhura nga Vrojtimi për Matjen e Kulturës Financiare të popullatës shqiptare në nivel vendi, sipas metodologjisë së ndërtuar nga OECD/INFE. Ai sjell në vëmendjen e publikut gjetjet kryesore, duke u përqendruar në aspektet më të rëndësishme të tre elementeve përbërëse të kulturës financiare të matur nga pyetësori: njohurive financiare, sjelljes dhe qëndrimeve, si dhe treguesit e përfshirjes financiare.