A i ndryshojnë krizat themelet ekonomike në vendet e Evropës Juglindore?

Authori: Banka e Shqipërisë
Data e prodhimit: 20.10.2016
Data e shtypjes: 20.10.2016
Kategoria e materialit: Publikime jo periodike / Seria e librave të Konferencave
Në datën 30 tetor 2015, Banka e Shqipërisë në bashkëpunim me Qendrën e Studimeve të Evropës Juglindore të Universitetit të Oksfordit organizoi konferencën e saj vjetore me temë: “A i ndryshojnë krizat themelet ekonomike në vendet e Evropës Juglindore?”.