Banka e Shqipërisë në dekadën e dytë të tranzicionit - Konferenca III Kombëtare

Authori: Banka e Shqipërisë
Data e prodhimit: 05.12.2002
Data e shtypjes: 05.12.2002
Kategoria e materialit: Publikime jo periodike / Seria e librave të Konferencave
Ashtu sikurse dhe mjaft institucione të tjera, edhe Banka e Shqipërisë me përgjegjësitë e saj të shumta ka qenë dëshmitare dhe aktore e procesit të vështirë të transformimit ekonomik, politik dhe social të vendit, duke njohur në këtë mënyrë arritjet dhe dështimet e saj.