Ekonomia shqiptare: arritje dhe sfida - Konferenca IV e Bankës së Shqipërisë

Publikuar nga: Banka e Shqipërisë
Authori: Banka e Shqipërisë
Data e prodhimit: 20.04.2004
Data e shtypjes: 20.04.2004
Kategoria e materialit: Publikime jo periodike / Seria e librave të Konferencave
Libri "Ekonomia shqiptare: arritje dhe sfida" është një përmbledhje e përshëndetjeve, kumtesave e komenteve të paraqitura në Konferencën IV shkencore të Bankës së Shqipërisë.