Parakushtet për shënjestrimin e inflacionit në Shqipëri

Authori: Departamenti i Statistikave
Data e prodhimit: 29.09.2006
Data e shtypjes: 29.09.2006
Kategoria e materialit: Publikime jo periodike / Seria e librave të Konferencave
Ky dorëshkrim paraqet një analizë të faktorëve të jashtëm, që lidhen me ndryshimin e regjimit të politikave, nga zhvillimi i tregjeve financiare, tek marrëdhëniet e Bankës së Shqipërisë me institucionet e tjera.
Për të vizituar faqen e vjetër të internetit, klikoni këtu