Strategjitë e politikës monetare për ekonomitë e vogla - Ideoi dhe përgatiti, Ardian Fullani

Authori: Ardian Fullani
Data e prodhimit: 13.07.2009
Data e shtypjes: 13.07.2009
Kategoria e materialit: Publikime jo periodike / Seria e librave të Konferencave
Libri që po ju sjellim sot përmban një seri referatesh të një grupi ekspertësh të njohur, vendas dhe të huaj, të prezantuara në Konferencën VII të Bankës së Shqipërisë të titulluar "Strategjitë e politikës monetare për ekonomitë e vogla", e cila u zhvillua në Tiranë, më 6-7 dhjetor 2007.