Të ndërtojmë të ardhmen nëpërmjet kulturës financiare (referate të prezatuara në Konferencën IX)

Authori: Banka e Shqipërisë
Data e prodhimit: 05.06.2012
Data e shtypjes: 05.06.2012
Kategoria e materialit: Publikime jo periodike / Seria e librave të Konferencave
Ky libër përmban një seri referatesh të një grupi ekspertësh të njohur, vendas dhe të huaj, të prezantuara në Konferencën IX Ndërkombëtare të Bankës së Shqipërisë të titulluar "Të ndërtojmë të ardhmen nëpërmjet kulturës financiare", e cila u zhvillua në Tiranë, më 15 shtator 2011.