Të reja shkencore

Të reja shkencore

Revista "Të reja shkencore në Bankën e Shqipërisë" jep informacion të përmbledhur mbi materialet studimore të sapopërfunduara apo në proces hartimi në Bankën e Shqipërisë.

Gjithashtu, ajo përmban një prezantim të aktiviteteve kërkimore të organizuara dhe temave të prezantuara në to.

Botohet në gjuhët shqipe dhe angleze, dy herë në vit, vetëm online.

Për të vizituar faqen e vjetër të internetit, klikoni këtu