Faqe 1 nga 2
Buletini Zyrtar - Vëllimi 11, nr.10
Në këtë numër të Buletinit Zyrtar do të gjeni vendimet e miratuara nga Këshilli Mbikëqyrës në mbledhjet e datave 28 tetor 2009, 11 e 25 nëntor 2009 dhe 14 e 23 dhjetor 2009.

Buletini Zyrtar - Vëllimi 11, nr.11
Në këtë numër të Buletinit Zyrtar do të gjeni përmbledhjen e tregusit të lëndës për Buletinin Zyrtar për vitin 2009

Buletini Zyrtar - Vëllimi 11, nr.9
Në këtë numër të Buletinit Zyrtar do të gjeni vendimet e miratuara nga Këshilli Mbikëqyrës në mbledhjet e datave 30 shtator 2009 dhe 14 tetor 2009.

Buletini Zyrtar - Vëllimi 11, nr.8
Në këtë numër të Buletinit Zyrtar do të gjeni vendimet e miratuara nga Këshilli Mbikëqyrës në mbledhjet e datave 26 gusht 2009, 16 shtator 2009 dhe 30 shtator 2009.

Buletini Zyrtar - Vëllimi 11, nr.7
Në këtë numër të Buletinit Zyrtar do të gjeni vendimet e miratuara nga Këshilli Mkikëqyrës në mbledhjen e datës 29 korrik 2009 dhe urdhërin e Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë "Për hedhjen në qarkullim të kartëmonedhës me prerje 200 lekë, me kurs ligjor, emetim i vitit 2007"

Buletini Zyrtar - Vëllimi 11, nr.6
Në këtë numër të Buletinit Zyrtar do të gjeni vendimet e miratuara nga Këshilli Mkikëqyrës në mbledhjen e datës 24 qershor 2009.

Buletini Zyrtar - Vëllimi 11, nr.5
Në këtë numër të Buletinit Zyrtar do të gjeni vendimet e miratuara nga Këshilli Mbikëqyrës në mbledhjen e datës 10 qershor 2009

Buletini Zyrtar - Vëllimi 11, nr.4
Në këtë numër të Buletinit Zyrtar do të gjeni vendimet e miratuara nga Këshilli Mbikëqyrës në mbledhjet e datave 29 prill 2009, 7 maj 2009 dhe 27 maj 2009.

Buletini Zyrtar - Vëllimi 11, nr.3
Në këtë numër të Buletinit Zyrtar do të gjeni vendimet e miratuara nga Këshilli Mbikëqyrës në mbledhjen e datës 25 mars 2009.

Buletini Zyrtar - Vëllimi 11, nr.2
Në këtë numër të Buletinit Zyrtar do të gjeni vendimet e miratuara nga Këshilli Mbikëqyrës në mbledhjet e datave 25 shkurt 2009 dhe 11 mars 2009.
Faqe 1 nga 2
Për të vizituar faqen e vjetër të internetit, klikoni këtu