Faqe 1 nga 2
Buletini Zyrtar - Vëllimi 13, nr.11
Në këtë numër të Buletinit Zyrtar do të gjeni vendimet e miratuara nga Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë, në mbledhjet e datave nga 19 janari, 2011 deri në 28 dhjetor, 2011

Buletini Zyrtar - Vëllimi 13, nr.10
Në këtë numër të Buletinit Zyrtar do të gjeni vendimet e miratuara nga Këshilli Mbikëqyrës nga data 30.11.2011 deri 28.12.2011

Buletini Zyrtar - Vëllimi 13, nr.9
Në këtë numër të Buletinit Zyrtar do të gjeni vendimet e miratuara nga Këshilli Mbikëqyrës nga data 12.10.2011 deri 26.10.2011

Buletini Zyrtar - Vëllimi 13, nr.8
Në këtë numër të Buletinit Zyrtar do të gjeni vendimet e miratuara nga Këshilli Mbikëqyrës nga data 31.08.2011 deri 29.09.2011

Buletini Zyrtar - Vëllimi 13, nr.7
Në këtë numër të Buletinit Zyrtar do të gjeni vendimet e miratuara nga Këshilli Mbikëqyrës nga data 13.07.2011 deri 27.07.2011

Buletini Zyrtar - Vëllimi 13, nr.6
Në këtë numër të Buletinit Zyrtar do të gjeni vendimet e miratuara nga Këshilli Mbikëqyrës nga data 15.06.2011 deri 29.06.2011...

Buletini Zyrtar - Vëllimi 13, nr 5
Në këtë numër të Buletinit Zyrtar do të gjeni vendimet e miratuara nga Këshilli Mbikëqyrës nga data 11.05.2011 deri 25.05.2011

Buletini Zyrtar - Vëllimi 13, nr 4
Në këtë numër të Buletinit Zyrtar do të gjeni vendimet e miratuara nga Këshilli Mbikëqyrës nga data 27.04.2011 deri 29.04.2011

Buletini Zyrtar - Vëllimi 13, nr 3
Në këtë numër të Buletinit Zyrtar do të gjeni vendimet e miratuara nga Këshilli Mbikëqyrës nga data 09.03.2011 deri 23.03.2011

Buletini Zyrtar - Vëllimi 13, nr 2
Në këtë numër të Buletinit Zyrtar do të gjeni vendimet e miratuara nga Këshilli Mbikëqyrës në mbledhjen e datës 23.02.2011
Faqe 1 nga 2