Raporti Tremujor i Politikës Monetare, 2022/II

Raporti Tremujor i Politikës Monetare, 2022/II
Authori: Departamenti i Politikës Monetare
Data e prodhimit: 12.05.2022
Data e shtypjes: 12.05.2022
Kategoria e materialit: Publikime Periodike / Raport i Politikës Monetare
Ekonomia shqiptare shënoi një rimëkëmbje të shpejtë dhe të gjithanshme gjatë vitit 2021. Zgjerimi i kërkesës për mallra e shërbime solli rritjen e prodhimit, të pagave e të punësimit, si dhe përmirësimin e bilanceve financiare të bizneseve dhe familjeve. Paralelisht me to, inflacioni shënoi një rritje graduale gjatë vitit të shkuar, duke u zhvendosur gradualisht pranë objektivit tonë prej 3%.
Përmbajtja