Instrumentet e Politikës Monetare të Bankës së Shqipërisë dhe procedurat për realizimin e tyre

Instrumentet e Politikës Monetare të Bankës së Shqipërisë dhe procedurat për realizimin e tyre
Authori: Departamenti i Statistikave
Data e prodhimit: 03.02.2009
Data e shtypjes: 03.02.2009
Kategoria e materialit: Botime edukative / Broshura
Një broshurë që shpjegon kuadrin operacional të Bankës së Shqipërisë dhe mënyrën e funksionimit të tij. Duke qenë vijim edhe i një tjetër botimi për këtë qëllim, ajo është përpjekur të shpjegojë më gjerësisht dhe me një gjuhë sa më të kuptuar nga publiku se si funksionon dhe si është i rregulluar ky kuadër.