Daljet në publik të Guvernatorit për vitin 2017

Daljet në publik të Guvernatorit për vitin 2017
Authori: Banka e Shqipërisë
Data e prodhimit: 21.02.2019
Data e shtypjes: 21.02.2019
Kategoria e materialit: Publikime jo periodike / Botime te vecanta
Në këtë libër gjeni një përmbledhje të fjalëve dhe intervistave të Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë, të mbajtura gjatë vitit 2017. Nëpërmjet tyre, publiku është njohur me vlerësimet dhe analizat e detajuara të Bankës së Shqipërisë, si dhe opinionin e Guvernatorit për zhvillimet ekonomiko-financiare në vend. Ato kanë dhënë gjithashtu dhe një pasqyrë të plotë mbi rolin dhe politikat e Bankës së Shqipërisë, kontributin e saj në ruajtjen e stabilitetit financiar të vendit, si dhe sfidat që e shoqërojnë në çështje të ndryshme.