Diaspora dhe Pagesat

Diaspora dhe Pagesat
Authori: Banka e Shqipërisë
Data e prodhimit: 18.12.2019
Data e shtypjes: 18.12.2019
Kategoria e materialit: Publikime jo periodike / Botime te vecanta
“Diaspora dhe Pagesat” është botimi i dytë i Bankës së Shqipërisë, kushtuar emigracionit dhe diasporës. Këtë radhë jemi ndalur në risitë e sistemeve të pagesave dhe në mbështetjen që ato japin në thithjen dhe përdorimin me efikasitet të shtuar të dërgesave valutore nga emigracioni dhe diaspora.