25 vite banking qendror modern: shifra dhe fakte

25 vite banking qendror modern: shifra dhe fakte
Authori: Banka e Shqipërisë
Data e prodhimit: 14.08.2018
Data e shtypjes: 14.08.2018
Kategoria e materialit: Botime edukative / Broshura
Përmes shifrave dhe fakteve nga fusha të ndryshme të veprimtarisë së Bankës së Shqipërisë, kjo broshurë prezanton zhvillimet kryesore institucionale të ndodhura në këto 25 vite. Fokusi i saj qëndron në pasqyrimin e funksioneve, arritjeve dhe drejtimit të institucionit të Bankës së Shqipërisë, të ilustruara përmes një kombinimi imazhesh, grafikash dhe tekstesh informuese.