Bankat e huaja në rajonin e Ballkanit

Authori: Teuta Baleta, Dr. Selami Xhepa
Data e prodhimit: 15.02.2001
Data e shtypjes: 15.02.2001
Kategoria e materialit: Publikime jo periodike / Materiale Studimore
Një dekadë më parë, 15 vendeve të Europës Lindore e Qendrore iu desh të fillonin nga e para procesin e krijmit, ose të rikrijimit, të një sistemi financiar plotësisht funksional aty ku nuk kishte ekzistuar më parë, ose në rastin më të mirë, nuk kishte ekzistuar për të paktën 40 vitet e fundit. Ballafaqimi me shumë probleme në sistemet bankare ekzistuese bëri që këto vende të hynin në rrugën e reformimit të tyre.