Buletini ekonomik, Vëllimi 1, Nr.2 - Ekonomia botërore 1998 - Kriza aziatike dhe ruse

Authori: Selami Xhepa
Data e prodhimit: 15.04.1998
Data e shtypjes: 15.04.1998
Kategoria e materialit: Publikime Periodike / Buletini Ekonomik
Fillimi i vitit 1998 i dha ekonomisë botërore pamjen e një aeroplani katërmotorrësh, me dy motorrë të prishur dhe me të tretin në prag të prishjes: aeroplani duket sikur po gremiset. Ekonomia botërore po shkon drejt rënies1: Japonia, që prej fillimit të viteve ‘90 vazhdon të jetë në rënie