Daljet në publik të Guvernatorit për vitin 2019

Daljet në publik të Guvernatorit për vitin 2019
Authori: Banka e Shqipërisë
Data e prodhimit: 09.11.2020
Data e shtypjes: 09.11.2020
Kategoria e materialit: Publikime jo periodike / Botime te vecanta
Në këtë libër gjeni një përmbledhje të fjalëve dhe intervistave të Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë, të mbajtura gjatë vitit 2019. Nëpërmjet tyre, publiku është njohur me vlerësimet dhe analizat e detajuara të Bankës së Shqipërisë, si dhe opinionin e Guvernatorit për zhvillimet ekonomiko-financiare në vend. Ato kanë dhënë gjithashtu dhe një pasqyrë të plotë mbi rolin dhe politikat e Bankës së Shqipërisë, kontributin e saj në ruajtjen e stabilitetit financiar të vendit, si dhe sfidat që e shoqërojnë në çështje të ndryshme.