Harmonizimi i politikës monetare me stabilitetin financiar - objektivat, përgjigjet dhe ndërveprimi mes tyre në periudha pasigurie

Authori: Banka e Shqipërisë
Data e prodhimit: 10.11.2017
Data e shtypjes: 10.11.2017
Kategoria e materialit: Publikime jo periodike / Seria e librave të Konferencave
Në datën 27 tetor 2016, Banka e Shqipërisë, në bashkëpunim me Qendrën e Studimeve të Evropës Juglindore të Universitetit të Oksfordit, zhvillon konferencën e saj vjetore me temë: Harmonizimi i politikës monetare me stabilitetin financiar – objektivat, përgjigjet dhe ndërveprimi mes tyre në periudha pasigurie”.