Inflacioni i importuar i mallrave të konsumit dhe kontributi i tij në inflacionin e përgjithshëm

Authori: Lorena Skufi, Enian Cela
Data e prodhimit: 17.10.2017
Data e shtypjes: 17.10.2017
Kategoria e materialit: Publikime jo periodike / Materiale Studimore
Si një ekonomi e vogël e hapur, mendohet se Shqipëria është objekt i trysnive të huaja inflacioniste. Shkalla gjithmonë e më e lartë e hapjes dhe e shkëmbimeve tregtare mbështet këtë pretendim me inflacionin e importuar që ndikon inflacionin e përgjithshëm kombëtar.