Krahasimi i normave të interesit në rajon

Authori: Arta Pisha
Data e prodhimit: 15.10.2002
Data e shtypjes: 15.10.2002
Kategoria e materialit: Publikime jo periodike / Materiale Studimore
Hyrja e monedhës fizike euro dhe zëvendësimi apo lidhja e ngushtë e monedhës kombëtare të disa vendeve të rajonit me euron, po forcon dhe më tepër tendencën për integrimin në rajon dhe në Bashkimin Europian, zhvillimin e tregtisë duke mundësuar lidhje gjithnjë e më të forta edhe në drejtim të nivelit të normave të interesit.