Politika Monetare, Integrimi Ekonomik dhe ''Normaliteti i ri''

Politika Monetare, Integrimi Ekonomik dhe ''Normaliteti i ri''
Authori: Banka e Shqipërisë
Data e prodhimit: 11.10.2019
Data e shtypjes: 11.10.2019
Kategoria e materialit: Publikime jo periodike / Seria e librave të Konferencave

Libri pasqyron punimet e Konferencës Vjetore të Bankës së Shqipërisë “Politika monetare, integrimi ekonomik dhe “normaliteti i ri””, organizuar në bashkëpunim me Shkollën e Londrës për Studime Ekonomike dhe Shkenca Politike (LSE), më 1 nëntor 2018, në Tiranë.