Qëndrueshmëria fiskale në Bashkimin Evropian (BE) dhe vendet e tjera kandidate të mundshme (English only)

Authori: Gerti Shijaku
Data e prodhimit: 29.12.2017
Data e shtypjes: 29.12.2017
Kategoria e materialit: Publikime jo periodike / Materiale Studimore

Ky material ka në fokus vlerësimin e tipareve të kthimit të raportit të borxhit ndaj PBB-së drejt mesatares historike në afatin e gjatë për periudhën 2000–2011.