Qëndrueshmëria fiskale në Bashkimin Evropian (BE) dhe vendet e tjera kandidate të mundshme

Authori: Gerti Shijaku
Data e prodhimit: 29.12.2017
Data e shtypjes: 29.12.2017
Kategoria e materialit: Publikime jo periodike / Materiale Studimore
Ky material ka në fokus vlerësimin e tipareve të kthimit të raportit të borxhit ndaj PBB-së drejt mesatares historike në afatin e gjatë për periudhën 2000–2011. Punimi shqyrton kushtin e aftësisë së shlyerjes nëpërmjet teknikave të testit të rrënjës njësi dhe vlerëson funksionin e reagimit të politikës fiskale të vendeve të marra në shqyrtim me anë të metodës VAR për të dhëna në panel për 27 vendet anëtare të BE-së dhe ato kandidate. Vlerësimet e marra tregojnë që politika fiskale shfaq inerci të konsiderueshme në sjelljen e saj, si dhe autoritetet fiskale reagojnë sistematikisht ndaj rritjes së raportit të borxhit, duke gjeneruar suficite të ardhshme(Materiali i plotë në anglisht) .
Për të vizituar faqen e vjetër të internetit, klikoni këtu