Raporti Mujor - Tetor '04

Publikuar nga: Monetary Policy Department
Authori: Departamenti i Politikës Monetare
Data e prodhimit: 25.11.2004
Data e shtypjes: 25.11.2004
Kategoria e materialit: Publikime Periodike / Raport i Politikës Monetare
Inflacioni vjetor shënoi 2.0 për qind në muajin tetor duke qenë brenda objektivit të Bankës së Shqipërisë. Inflacioni mesatar vjetor ishte 3.1 për qind. Inflacioni mujor në muajin tetor ishte 0.23 për qind.