Raporti Mujor - Tetor '05

Authori: Departamenti i Politikës Monetare
Data e prodhimit: 08.12.2005
Data e shtypjes: 08.12.2005
Kategoria e materialit: Publikime Periodike / Raport i Politikës Monetare
Norma vjetore e inflacionit në muajin tetor shënoi vlerën 3.3 për qind, nga 3.1 për qind në muajin shtator, duke qëndruar pranë mesit të intervalit objektiv të Bankës së Shqipërisë. Norma mesatare vjetore rezultoi 2.3 për qind dhe ajo mujore 0.4 për qind.