Raporti Vjetor 1997

Authori: Banka e Shqipërisë
Data e prodhimit: 02.02.1998
Data e shtypjes: 02.02.1998
Kategoria e materialit: Publikime Periodike / Raporti Vjetor
Kriza e përgjithshme që përfshiu vendin në vitin 1997, pasqyrohet gjerësisht në gjithë treguesit ekonomikë dhe financiarë. Inflacioni u rrit shumë shpejt gjatë gjysmës së parë të vitit 1997 dhe prishja në tërësi e rendit publik coi në një rënie të madhe e të shpejtë të besimit tek leku, rënie të madhe të prodhimit, bllokimin e kanaleve të shpërndarjes dhe krijimin e rezervave më të mëdha për të përballuar situatat e papritura dhe spekullimin.