Raporti Vjetor 2007

Author: Banka e Shqipërisë
Printed on: 13.06.2008
Production date: 13.06.2008
Material category: Publikime Periodike / Raporti Vjetor
Aktiviteti ekonomik gjatë vitit 2007 vlerësohet të jetë rritur me rreth 6 për qind. Rritja e prodhimit të brendshëm bruto u sigurua nga ecuria e sektorëve të shërbimeve, industrisë, transportit dhe telekomunikacioneve. Viti 2007 regjistroi një shifër të lartë të investimeve të huaja direkte, të cilat llogariten në 6 për qind të PBB-së.