Shkalla e ndërmjetësimit financiar në Shqipëri

Authori: Erjona Suljoti
Data e prodhimit: 15.09.2002
Data e shtypjes: 15.09.2002
Kategoria e materialit: Publikime jo periodike / Materiale Studimore
Në ditët e sotme,pavarësisht se tregjet financiare janë sofistikuar dhe individët mund të investojnë kursimet e tyre drejtpërdrejt në firmat huamarrëse, institucionet financiare vazhdojnë të luajnë një rol të rëndësishëm në ndërmjetësimin e fondeve.