Normat nominale dhe NEI për bizneset

Legjende
Institucioni financiar Shkurtimi Perditesimi i fundit
AGRO & SOCIAL FUND SH.P.K. ASF Prill 2022
AGRO PARTNER SH.P.K. AP Prill 2022
AGROKREDIT.SH.A. AGR Prill 2022
AK- INVEST SH.A. AKI Prill 2022
ALBANIA LEASING SH.A. AL Prill 2022
ALBANIAN FINANCIAL INSTITUTION SH.P.K. AFI Prill 2022
CAPITAL INVEST SH.A. CI Prill 2022
CRIMSON FINANCE FUND ALBANIA SH.P.K. CFFA Prill 2022
EASYPAY SH.P.K. EPAY Prill 2022
FINAL SH.A. FIN Prill 2022
FONDI BESA SH.A. FB Prill 2022
IUTECREDIT ALBANIA SH.A. IA Prill 2022
KASTRATI SH.P.K. KAS Prill 2022
KREDO FINANCË SH.P.K. KF Prill 2022
LANDESLEASE SH.A. LL Prill 2022
M - PAY  SH.P.K. MPAY Prill 2022
MICRO CREDIT ALBANIA SH.A. MCA Prill 2022
MICRO CREDIT RISK SH.P.K MCR Prill 2022
MOGO ALBANIA SH.A. MA Prill 2022
NOA SH.A. NOA Prill 2022
OMNIFACTOR SH.P.K. OMN Prill 2022
PORSCHE LEASING SH.P.K. PL Prill 2022
POSTA SHQIPTARE SH.A. PSH Prill 2022
RAEA FINANCIAL SERVICES SH.P.K. RFS Prill 2022
RAIFFEISEN LEASING  SH.A. RL Prill 2022
TIRANA CAPITAL TRADE SH.P.K TCT Prill 2022
TIRANA FACTORING & LEASE SH.A. TFL Prill 2022
TRANZIT SH.P.K. TRA Prill 2022
UNION FINANCIAR TIRANË SH.A. UFT Prill 2022
Kërkim
Shërbimi/Produkti:
Monedha:
Normat:

MIKROKREDI - LEKË / Nominale Fikse

Mikrokredi
MuajASFAPAGRAKIALAFICICFFAEPAYFINFBIAKASKFLLMPAYMCAMCRMANOAOMNPLPSHRFSRLTCTTFLTRAUFT
0-1228.9020.00 13.00  24.00   27.00  10.00  18.0024.00 22.17         
13-2426.5920.00 13.00  24.00   26.00  20.00  18.0024.00 22.17         
25-3626.5920.00 13.00      25.00  30.00  18.0024.00 22.17         
37-4825.3020.00 13.00      24.00  40.00  18.00  18.31         
49-6024.3820.00 13.00      22.00     18.00            
61-72 0.00 13.00      15.00     9.00            
73-84 0.00 13.00      16.00     9.00            
85-96 0.00 13.00      15.00     9.00            
97-108 0.00 13.00            9.00            
109-120 0.00 13.00            9.00            
121-180 0.00 13.00                         
181-240 0.00 13.00                         
241-360 0.00 13.00