Mbledhja e Katërt Vjetore e Komitetit Kombëtar të Sistemit të Pagesave 20 qershor 2018

Në datën 20 qershor 2018, u zhvillua mbledhja e katërt vjetore e Komitetit Kombëtar të Sistemit të Pagesave (KKSP). Mbledhja u drejtua nga Kryetarja e këtij Komiteti, zj. Elisabeta Gjoni, Zëvendësguvernatore e Parë e Bankës së Shqipërisë. Përveç anëtarëve të Komitetit, në mbledhje ishin të pranishëm dhe përfaqësues nga Banka Botërore, ekspertë për sistemin financiar dhe sistemet e pagesave.

Të pranishmit në mbledhje u prezantuan fillimisht me zgjerimin e Komitetit me anëtarë të rinj, përfaqësues nga institucione financiare jobanka dhe operatorë të sistemeve të pagesave, me qëllim gjithëpërfshirjen e aktorëve në treg.

Dokumentet lidhur me mbledhjen e katërt:

 

  • Materiale të tjera: