Mbledhja e dytë e KKSP 24 maj 2016

Në datën 24 maj 2016, në ambientet e Bankës së Shqipërisë, u zhvillua mbledhja e dytë e Komitetit Kombëtar të Sistemit të Pagesave. Mbledhja u drejtua nga Zëvendësguvernatorja e Parë e Bankës së Shqipërisë, zj. Elisabeta Gjoni, njëkohësisht dhe Kryetare e këtij Komiteti. Në mbledhje, përveç anëtarëve të Komitetit Kombëtar të Sistemit të Pagesave, si përfaqësues të Ministrisë së Financave, Ministrisë për Inovacionin dhe Administratën Publike, Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, Ministrisë së Punëve të Brendshme, si dhe Shoqatës Shqiptare të Bankave, ishin gjithashtu të pranishëm dhe zj. Maria Teresa Chimienti e z. Nenad Bosiljcic nga Grupi i Zhvillimit të Sistemeve të Pagesave pranë Bankës Botërore.

Në takim ishin ftuar edhe përfaqësues të institucioneve financiare jobanka, përfaqësues të operatorëve të skemave kombëtare të pagesave me kartë dhe përfaqësues të shoqërive utilitare.

Dokumentet lidhur me mbledhjen e dytë: