Bankat si pjesëmarrëse të drejpërdrejta në sistemin ndërbankar të pagesave me vlerë të madhe - AIPS

Bankat pjesëmarrëse  Kodi BIC
Banka Kombëtare Tregtare NCBAALTX
Banka Raiffeisen SGSBALTX
Banka e Bashkuar e Shqipërisë AAISALTR
Banka ProCredit FEFAALTR
Banka Tirana TIRBALTR
Banka Alpha, Albania CRBAALTR
Banka Intesa Sanpaolo, Shqipëri USALALTR
Banka Amerikane e Investimeve EMPOALTR
Banka Credins CDISALTR
Banka OTP Albania PUPPALTR
Banka e Pare e Investimeve, Shqipëri FINVALTR
Banka Union UNALALTR