1000 Lekë, emetim i vitit 1992, 1994, 1995, 1996

 
2
1000-leke-1992-para
Përmasat 178 mm x 78 mm
Ngjyra E gjelbër
Hedhur në qarkullim 01.10.1992
Pamja e përparme Portreti i Heroit Kombëtar, Gjergj Kastrioti-Skënderbeu, dhe në qendër  vlera e kartëmonedhës të shoqëruar me ornametikë.
Pamja e prapme Në qendër emblema e Heroit Kombëtar, Gjergj Kastrioti-Skënderbeut, majtas Kalaja e Krujës dhe djathtas vlera e kartëmonedhës. 


Afati i kartëmonedhës:

  • Ka patur kurs ligjor deri më 31 mars 2011.
  • Prej datës 1 pril 2011 nuk është përdorur më si mjet pagese.
  • Grumbullohet kundrejt shkëmbimit me 100 % të vlerës pranë sporteleve të sistemit bankar.
  • Afati i grumbullimit deri më datë 31 dhjetor 2023.