1000 Lekë dhe 10000 Lekë

1000 lekë  

ALB 1000 R CMJN 300
ALB 1000 V CMJN 300
Përmasat 139 mm x 69 mm
Ngjyra Jeshile
Hedhur në qarkullim 30 qershor 2021
Pamja e përparme

Portreti i Pjetër Bogdani

Tekstet “BANKA E SHQIPËRISË”, “NJË MIJË LEKË”, “PJETËR BOGDANI 1625-1689”

Pamja e prapme

Kisha katolike e Vaut të Dejës me pamjen e frontespicit të veprës Çeta e profetëve

Simboli i diellit

Elementët e sigurisë

Emetimi i një serie të re kartëmonedhash Lek nevojitet pasi ato duhet të jenë të sigurta në çdo kohë. Teknologjia e prodhimit të kartëmonedhave është një fushë që zhvillohet vazhdimisht dhe falsifikatorët përpiqen ta zotërojnë atë. Seria e re e kartëmonedhave shqiptare është e pajisur me elemente të reja dhe më të sofistikuara sigurie.

Disa nga këto elementë, ato më të thjeshtat për t’u dalluar, tregohen në këtë faqe. Për një informacion më të detajuar ju mund të konsultoni faqen mbi elementët e sigurisë, ku mund të mësoni si t’i kontrolloni të gjithë elementët, duke përdorur metodën, PREK, SHIKO dhe LËVIZ.

 

 

10000 lekë 

ALB 10000 R CMJN 300
ALB 10000 V CMJN 300
Përmasat 160 mm x 72 mm
Ngjyra E kuqe
Hedhur në qarkullim 30 qershor 2021
Pamja e përparme

Portreti i Asdrenit i vendosur në anën e majtë.

Tekstet: “BANKA E SHQIPËRISË”, “DHJETË MIJË LEKË”; “ASDRENI (Aleksandër Stavre Drenova) 1872 – 1947”

Pamja e prapme Simbolet figurative të flamurit kombëtar, vargu i himnit kombëtar “Rreth flamurit të përbashkuar me një dëshir’ e një qëllim”.

 

 

Elementet e sigurisë 

Emetimi i një serie të re kartëmonedhash Lek nevojitet pasi ato duhet të jenë të sigurta në çdo kohë. Teknologjia e prodhimit të kartëmonedhave është një fushë që zhvillohet vazhdimisht dhe falsifikatorët përpiqen ta zotërojnë atë. Seria e re e kartëmonedhave shqiptare është e pajisur me elemente të reja dhe më të sofistikuara sigurie.

Disa nga këto elemente, ato më të thjeshtat për t’u dalluar, tregohen në këtë faqe. Për një informacion më të detajuar, ju mund të konsultoni faqen mbi elementet e sigurisë, ku mund të mësoni si t’i kontrolloni, duke përdorur metodën, PREK, SHIKO dhe LËVIZ.