BANKA E SHQIPËRISË

Banka e Shqipërisë organizon konferencën me temë “Modernizimi i sistemeve të pagesave me vlerë të vogël”

Data e publikimit: 01.08.2018

 

Në datën 21 qershor 2018, në ambientet e Bankës së Shqipërisë u zhvillua konferenca me temë “Modernizimi i sistemeve të pagesave me vlerë të vogël”.

Në këtë konferencë, pjesëmarrës ishin përfaqësues nga Banka Botërore, Banka Qendrore Evropiane, banka qendrore të rajonit, Ministria e Financave dhe Ekonomisë, Shoqata Shqiptare e Bankave dhe përfaqësues nga komuniteti i biznesit.

Informacion

 

Fjalët e mirëseardhjes dhe përshëndetëse të konferencës


Prezantime sipas programit të Konferencës

 

Paneli i parë – TEKNOLOGJITË E REJA PËR KRYERJEN E PAGESAVE – SFIDAT E RREGULLIMIT DHE PROMOVIMIT

 

Paneli i dytë – ZHVILLIMET NË TREGUN E SISTEMEVE TË PAGESAVE ME VLERË TË VOGËL NË SHQIPËRI -PERSPEKTIVA E AKTORËVE TË NDRYSHËM

 

Paneli i tretë – EKSPERIENCAT MË TË FUNDIT MBI MODERNIZIMIN E SISTEMEVE TË PAGESAVE ME VLERË TË VOGËL – INSTANT PAYMENT

 

Paneli i katërt – ZHVILLIME TË TJERA INFRASTRUKTURORE PËR PROMOVIMIN E PAGESAVE ELEKTRONIKE

Njoftime

Banka e Shqipërisë organizon konferencën me temë “Modernizimi i sistemeve të pagesave me vlerë të vogël”