Rregullore 41/2013 ''Për trajtimin e kartëmonedhave dhe monedhave shqiptare të dyshuara si të falsifikuara''

Tipi: Rregullore
Miratoi: Këshilli Mbikeqyres
Numer: 41
Data: 26.06.2013
Hyn në fuqi: 14.08.2013
Botuar në: Fletore Zyrtare
në datën: 29.07.2013
Kategoria: Të tjera
Departamenti: Emisioni
Rregullorja ka për qëllim përcaktimin e rregullave dhe procedurave për trajtimin e kartëmonedhave dhe monedhave kombëtare (lekë) të dyshuara si të falsifikuara.
Për të vizituar faqen e vjetër të internetit, klikoni këtu