Njoftime për tendera

Shërbimi vjetor i mirëmbajtjes dhe riparimit të sistemeve të kondicionimit në objektet dhe degët e Bankës së Shqipërisë”.

Banka e Shqipërisë kërkon të realizojë objektin e prokurimit: “Shërbimi vjetor i mirëmbajtjes dhe riparimit të sistemeve të kondicionimit në objektet dhe degët e Bankës së Shqipërisë”.

Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i hapur kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 2,604,000 Lekë”.


Blerje e suportit vjetor të produktit ''McAfee Endpoint Protection Advanced Suite'' - 450 licenca dhe ''McAfee Complete Data Protection'' - 80 licenca si dhe blerja e 50 licensave shtesë të produktit ''McAfee Endpoint Protection Advanced Suite''

Banka e Shqipërisë kërkon të realizojë objektin e prokurimit : "Blerje e suportit vjetor të produktit "McAfee Endpoint Protection Advanced Suite" - 450 licenca dhe "McAfee Complete Data Protection" - 80 licenca si dhe blerja e 50 licensave shtesë të produktit "McAfee Endpoint Protection Advanced Suite".

Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit "Tender i Hapur Kombëtar", për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër me fond limit 1,798,000 Lekë.


Shërbimi vjetor i mirëmbajtjes dhe riparimit të motogjeneratorëve dhe stabilizatorëve të Bankës së Shqipërisë

Banka e Shqipërisë kërkon të realizojë objektin e prokurimit: "Shërbimi vjetor i mirëmbajtjes dhe riparimit të motogjeneratorëve dhe stabilizatorëve të Bankës së Shqipërisë"

Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit "Tender i Hapur Kombëtar", për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër me fond limit 3 ,120,000 Lekë.


Sigurimi i pronës për disa objekte të Bankës së Shqipërisë, për një periudhë një vjeçare

Banka e Shqipërisë kërkon të realizojë objektin e prokurimit: "Sigurimi i pronës për disa objekte të Bankës së Shqipërisë, për një periudhë një vjeçare"

Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit "Tender i Hapur Kombëtar", për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër me fond limit 6,384,000 Lekë.


Blerje e një pajisje pirun elektrik, për nevojat e Bankës së Shqipërisë

Banka e Shqipërisë kërkon të realizojë objektin e prokurimit: "Blerje e një pajisje pirun elektrik, për nevojat e Bankës së Shqipërisë".

Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit "Tender i hapur kombëtar", për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 1,970,000 Lekë.


Realizimi i lidhjes online ndërmjet godinave të Bankës së Shqipërisë, për një periudhë një vjeçare
Banka e Shqipërisë kërkon të realizojë objektin e prokurimit: "Realizimi i lidhjes online ndërmjet godinave të Bankës së Shqipërisë, për një periudhë një vjeçare"
Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit "Tender i Hapur Kombëtar", për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër me fond limit 8 ,000,000 Lekë.

Blerje pjesë këmbimi, mirëmbajtje dhe riparim të automjeteve të Bankës se Shqipërisë, për një periudhë një vjeçare
Banka e Shqipërisë kërkon të realizojë objektin e prokurimit: "Blerje pjesë këmbimi, mirëmbajtje dhe riparim të automjeteve të Bankës se Shqipërisë, për një periudhë një vjeçare"
Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit "Tender i Hapur Kombëtar", për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër me fond limit 6 ,500,000 Lekë .

Upgrade i sistemit të Regjistrit të Kredive të Bankës së Shqipërisë
Banka e Shqipërisë kërkon të realizojë objektin e prokurimit: "Upgrade i sistemit të Regjistrit të Kredive të Bankës së Shqipërisë"

Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit "Tender i hapur Ndërkombëtar", për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër me fond limit 30,000,000 Lekë.

Shërbimi vjetor i mirëmbajtjes dhe riparimit të sistemit ‘Autoclear’ të mbrojtjes elektronike në objektet dhe degët e Bankës se Shqipërisë

Banka e Shqipërisë kërkon të realizojë objektin e prokurimit: "Shërbimi vjetor i mirëmbajtjes dhe riparimit të sistemit ‘Autoclear’ të mbrojtjes elektronike në objektet dhe degët e Bankës se Shqipërisë".

Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit "Tender i hapur kombëtar", për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 1 ,500,000 Lekë.


Blerje programesh Software, për nevojat e Bankës së Shqipërisë

Banka e Shqipërisë kërkon të realizojë objektin e prokurimit: "Blerje programesh Software, për nevojat e Bankës së Shqipërisë".

Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit "Tender i hapur kombëtar", për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 11,400,500 Lekë.

1 deri 10 nga 10
Faqe 1 nga 1

Për të vizituar faqen e vjetër të internetit, klikoni këtu