Njoftime për tendera

Shërbimi katering ne ambientet e Bankës së Shqipërisë për një periudhë 1 vjeçare

Banka e Shqipërisë kërkon të realizojë objektin e prokurimit: “Shërbimi katering ne ambientet e Bankës së Shqipërisë për një periudhë 1 vjeçare”.

Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i hapur kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 10,200,000 Lekë”.


Rinovimi i sistemit te aspirimit ne degën e Bankës se Shqipërisë ne Shkodër

Banka e Shqipërisë kërkon të realizojë objektin e prokurimit: “Rinovimi i sistemit te aspirimit ne degën e Bankës se Shqipërisë ne Shkodër”

‘Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i hapur kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 3,200,000 Lekë”.


Blerje e Blu Diesel dhe benzine pa plumb 95 oktan, për nevojat e Bankës se Shqipërisë ne Tirane dhe ne dege per nje periudhe nje vjecare

Banka e Shqipërisë kërkon të realizojë objektin e prokurimit: “Blerje e Blu Diesel dhe benzine pa plumb 95 oktan, për nevojat e Bankës se Shqipërisë ne Tirane dhe ne dege”

‘Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i hapur kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 20.000.000 Lekë”.


Rinovimi i suportit vjetor për storage HPE 3 PAR StoreServ 7200c për Bankën e Shqipërisë

Banka e Shqipërisë kërkon të realizojë objektin e prokurimit: “Rinovimi i suportit vjetor për storage HPE 3 PAR StoreServ 7200c për Bankën e Shqipërisë”

‘Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i hapur kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 2.200.000 Lekë”.


Shtypja e botimeve të Bankës së Shqipërisë për një periudhë një vjeçare

Banka e Shqipërisë kërkon të realizojë objektin e prokurimit: “Shtypja e botimeve të Bankës së Shqipërisë për një periudhë një vjeçare”

‘Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i hapur ndërkombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 4.589.000 Lekë”.


Blerja e suportit vjetor te produkteve Cissco

Banka e Shqipërisë kërkon të realizojë objektin e prokurimit: Blerja e suportit vjetor te produkteve Cissco

‘Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i hapur kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 4,671,000 Lekë”.


Shërbimi vjetor i mirëmbajtjes dhe riparimit të sistemeve të kondicionimit në objektet dhe degët e Bankës së Shqipërisë”.

Banka e Shqipërisë kërkon të realizojë objektin e prokurimit: “Shërbimi vjetor i mirëmbajtjes dhe riparimit të sistemeve të kondicionimit në objektet dhe degët e Bankës së Shqipërisë”.

Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i hapur kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 2,604,000 Lekë”.


Blerje e suportit vjetor të produktit ''McAfee Endpoint Protection Advanced Suite'' - 450 licenca dhe ''McAfee Complete Data Protection'' - 80 licenca si dhe blerja e 50 licensave shtesë të produktit ''McAfee Endpoint Protection Advanced Suite''

Banka e Shqipërisë kërkon të realizojë objektin e prokurimit : "Blerje e suportit vjetor të produktit "McAfee Endpoint Protection Advanced Suite" - 450 licenca dhe "McAfee Complete Data Protection" - 80 licenca si dhe blerja e 50 licensave shtesë të produktit "McAfee Endpoint Protection Advanced Suite".

Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit "Tender i Hapur Kombëtar", për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër me fond limit 1,798,000 Lekë.


Sigurimi i pronës për disa objekte të Bankës së Shqipërisë, për një periudhë një vjeçare

Banka e Shqipërisë kërkon të realizojë objektin e prokurimit: "Sigurimi i pronës për disa objekte të Bankës së Shqipërisë, për një periudhë një vjeçare"

Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit "Tender i Hapur Kombëtar", për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër me fond limit 6,384,000 Lekë.


Blerje e një pajisje pirun elektrik, për nevojat e Bankës së Shqipërisë

Banka e Shqipërisë kërkon të realizojë objektin e prokurimit: "Blerje e një pajisje pirun elektrik, për nevojat e Bankës së Shqipërisë".

Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit "Tender i hapur kombëtar", për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 1,970,000 Lekë.

1 deri 10 nga 16
Faqe 1 nga 2

Për të vizituar faqen e vjetër të internetit, klikoni këtu