Shoqëritë e përjashtuara nga procedurat e prokurimit në Bankën e Shqipërisë

NJOFTIM

1. PERSONI FIZIK “SERXHO SHEHU” , Tirane,  me NIPT L81308049J, përjashtohet nga procedurat e prokurimit të Bankës së Shqipërisë, për periudhën 3 vjeçare nga 12.07.2018 deri në 12.07.2021.

2. Subjekti "INFORMATION BUSINESS SYSTEMS -IBS shpk" me NIPT J61820057C, përjashtohet nga procedurat e prokurimit të Bankës së Shqipërisë, për periudhën 3 vjeçare nga 05.12.2019 deri në 05.12.2022.

3. Subjekti "C.A.A shpk" me NIPT K71520008O, përjashtohet nga procedurat e prokurimit të Bankës së Shqipërisë, për periudhën 1 vjeçare nga 30.06.2020 deri ne 30.06.2021.