Shoqëritë e përjashtuara nga procedurat e prokurimit në Bankën e Shqipërisë

NJOFTIM

1. Shoqëria "ALEN-CO" shpk, Tiranë, me NIPT K83213401M, përjashtohet nga procedurat e prokurimit të Bankës së Shqipërisë, për periudhën 3 vjeçare nga 13.05.2016 deri në 13.05.2019.

2. Shoqëria "FAT GROUP" shpk, Tiranë, me NIPT L43428401V, përjashtohet nga procedurat e prokurimit të Bankës së Shqipërisë, për periudhën 3 vjeçare nga 13.05.2016 deri në 13.05.2019.

3. PERSONI FIZIK “SERXHO SHEHU” , Tirane,  me NIPT L81308049J, përjashtohet nga procedurat e prokurimit të Bankës se Shqipërisë, për periudhën 3 vjeçare nga 12.07.2018 deri ne 12.07.2021.

4. Shoqeria "KADIU" shpk, Tirane, me NIPT J61817045K, përjashtohet nga procedurat e prokurimit të Bankës se Shqipërisë, për periudhën 1 vjeçare nga 23.08.2018 deri ne 23.08.2019.