Fotografi nga veprimtari të Bankës së Shqipërisë

_dsc8571 - kef

Datë: 15 nëntor 2017
Veprimtaria: Guvernatori Sejko në seancën dëgjimore të Komisionit Parlamentar të Ekonomisë dhe Financave mbi projektbuxhetin 2018.

 
_dsc8543-kef
Datë: 15 nëntor 2017
Veprimtaria: Guvernatori Sejko në seancën dëgjimore të Komisionit Parlamentar të Ekonomisë dhe Financave mbi projektbuxhetin 2018.
 
_dsc8370-14
Datë: 14 nëntor 2017
Veprimtaria: Guvernatorit Sejko në konferencën e dytë të Shoqatës Shqiptare të Bankave.
 
_dsc8347-14
Datë: 14 nëntor 2017
Veprimtaria: Guvernatorit Sejko në konferencën e dytë të Shoqatës Shqiptare të Bankave.
 
#498_ahp3258
Datë: 9 nëntor 2017
Veprimtaria: Konferenca vjetore "Zhvillimet në tregun bankar dhe infrastruktura e tregjeve financiare. Roli i strukturës, madhësisë dhe infrastrukturës së tregjeve në zbutjen e rreziqeve dhe ecurinë e ndërmjetësit financiar"
 
#498_ahp3277
Datë: 9 nëntor 2017
Veprimtaria: Konferenca vjetore "Zhvillimet në tregun bankar dhe infrastruktura e tregjeve financiare. Roli i strukturës, madhësisë dhe infrastrukturës së tregjeve në zbutjen e rreziqeve dhe ecurinë e ndërmjetësit financiar".
 
#350_ahp3293
Datë: 9 nëntor 2017
Veprimtaria: Konferenca vjetore "Zhvillimet në tregun bankar dhe infrastruktura e tregjeve financiare. Roli i strukturës, madhësisë dhe infrastrukturës së tregjeve në zbutjen e rreziqeve dhe ecurinë e ndërmjetësit financiar"
 
#498_ahp3284
Datë: 9 nëntor 2017
Veprimtaria: Konferenca vjetore "Zhvillimet në tregun bankar dhe infrastruktura e tregjeve financiare. Roli i strukturës, madhësisë dhe infrastrukturës së tregjeve në zbutjen e rreziqeve dhe ecurinë e ndërmjetësit financiar"
 
#498_ahp3300
Datë: 9 nëntor 2017
Veprimtaria: Konferenca vjetore "Zhvillimet në tregun bankar dhe infrastruktura e tregjeve financiare. Roli i strukturës, madhësisë dhe infrastrukturës së tregjeve në zbutjen e rreziqeve dhe ecurinë e ndërmjetësit financiar"
 
#498_ahp3326
Datë: 9 nëntor 2017
Veprimtaria: Konferenca vjetore "Zhvillimet në tregun bankar dhe infrastruktura e tregjeve financiare. Roli i strukturës, madhësisë dhe infrastrukturës së tregjeve në zbutjen e rreziqeve dhe ecurinë e ndërmjetësit financiar"
 
#498_ahp3348
Datë: 9 nëntor 2017
Veprimtaria: Konferenca vjetore "Zhvillimet në tregun bankar dhe infrastruktura e tregjeve financiare. Roli i strukturës, madhësisë dhe infrastrukturës së tregjeve në zbutjen e rreziqeve dhe ecurinë e ndërmjetësit financiar"
 
#498_ahp3313
Datë: 9 nëntor 2017
Veprimtaria: Konferenca vjetore "Zhvillimet në tregun bankar dhe infrastruktura e tregjeve financiare. Roli i strukturës, madhësisë dhe infrastrukturës së tregjeve në zbutjen e rreziqeve dhe ecurinë e ndërmjetësit financiar"
 
#498_ahp3317
Datë: 9 nëntor 2017
Veprimtaria: Konferenca vjetore "Zhvillimet në tregun bankar dhe infrastruktura e tregjeve financiare. Roli i strukturës, madhësisë dhe infrastrukturës së tregjeve në zbutjen e rreziqeve dhe ecurinë e ndërmjetësit financiar"
 
#498_ahp3369_copy_1
Datë: 9 nëntor 2017
Veprimtaria: Konferenca vjetore "Zhvillimet në tregun bankar dhe infrastruktura e tregjeve financiare. Roli i strukturës, madhësisë dhe infrastrukturës së tregjeve në zbutjen e rreziqeve dhe ecurinë e ndërmjetësit financiar"
 
_arp5348

Datë: 6 nëntor  2017
Veprimtaria: Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko, pret në një vizitë zyrtare Guvernatorin e Bankës Qendrore të Republikës së Turqisë, z. Murat Çetinkaya në ambientet e Bankës së Shqipërisë.

 
_arp5335
Datë:  6 nëntor 2017
Veprimtaria: Guvernatori i Bankës së Shqipërisë z. Gent Sejko dhe Guvernatori i Bankës Qendrore të Republikës së Turqisë z. Murat Çetinkaya, gjatë nënshkrimit të Memorandumit të Bashkëpunimit midis dy institucioneve.
 
_arp5328
Datë: 6 nëntor 2017
Veprimtaria: Guvernatori i Bankës së Shqipërisë z. Gent Sejko dhe Guvernatori i Bankës Qendrore të Republikës së Turqisë z. Murat Çetinkaya, gjatë nënshkrimit të Memorandumit të Bashkëpunimit midis dy institucioneve.
 
_arp5321 a
Datë: 6 nëntor 2017
Veprimtaria: Guvernatori i Bankës së Shqipërisë z. Gent Sejko dhe Guvernatori i Bankës Qendrore të Republikës së Turqisë z. Murat Çetinkaya, gjatë nënshkrimit të Memorandumit të Bashkëpunimit midis dy institucioneve.
 
_arp5307
Datë:  6 nëntor 2017
Veprimtaria: Guvernatori i Bankës së Shqipërisë z. Gent Sejko dhe Guvernatori i Bankës Qendrore të Republikës së Turqisë z. Murat Çetinkaya, gjatë nënshkrimit të Memorandumit të Bashkëpunimit midis dy institucioneve.
 
_arp5278
Datë: 6 nëntor 2017
Veprimtaria: Guvernatori i Bankës së Shqipërisë z. Gent Sejko dhe Guvernatori i Bankës Qendrore të Republikës së Turqisë z. Murat Çetinkaya, gjatë nënshkrimit të Memorandumit të Bashkëpunimit midis dy institucioneve.
 
_arp5180
Datë: 6 nëntor 2017
Veprimtaria: Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko, pret në një vizitë zyrtare Guvernatorin e Bankës Qendrore të Republikës së Turqisë, z. Murat Çetinkaya në ambientet e Bankës së Shqipërisë.
 
_arp5170
Datë: 6 nëntor 2017
Veprimtaria: Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko, pret në një vizitë zyrtare Guvernatorin e Bankës Qendrore të Republikës së Turqisë, z. Murat Çetinkaya në ambientet e Bankës së Shqipërisë.
 
_arp5158_copy_1
Datë: 6 nëntor 2017
Veprimtaria: Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko, pret në një vizitë zyrtare Guvernatorin e Bankës Qendrore të Republikës së Turqisë, z. Murat Çetinkaya në ambientet e Bankës së Shqipërisë.
 
_dsc6647 - konf 1
Datë: 1 Nëntor 2017
Veprimtaria: Guvernatori Sejko në konferencën për shtyp mbi vendimmarrjen e politikës monetare të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë.
 
_dsc6151 zv guv 1
Datë: 30 tetor 2017
Veprimtaria:  Zëvendësguvernatorja e Parë e Bankës së Shqipërisë, zj. Elisabeta Gjoni dhe z. Artan Lame, koleksionist dhe njohës i numizmatikës dhe medalistikës shqiptare, në Muzeun e Bankës së Shqipërisë, gjatë aktivitetit cikli me leksione "Netët e Muzeut"
 
_dsc6231- lame 3
Datë: 30 tetor 2017
Veprimtaria: Aktiviteti i Bankës së Shqipërisë "Netët e Muzeut" me lektor z. Artan Lame, koleksionist dhe njohës i numizmatikës dhe medalistikës shqiptare.
 
# 498 foto grup
Datë: 13-15 tetor 2017
Veprimtaria: Guvernatori Sejko gjatë zhvillimit të Mbledhjeve të Pranverës të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore.
 
#498 img_5992 - copy
Datë: 13-15 tetor 2017
Veprimtaria: Guvernatori Sejko gjatë zhvillimit të Mbledhjeve të Pranverës të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore
 
#498 img_5839 - copy
Datë: 13-15 tetor 2017
Veprimtaria: Guvernatori Sejko gjatë zhvillimit të Mbledhjeve të Pranverës të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore
 
#498 img_5754 - copy
Datë: 13-15 tetor 2017
Veprimtaria: Guvernatori Sejko gjatë zhvillimit të Mbledhjeve të Pranverës të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore.
 
dsc6097 498
Datë: 9 tetor 2017
Veprimtaria: Takimi i Guvernatorit, z. Gent Sejko me Ambasadoren e Republikës së Francës në Shqipëri, SH.S.Zj. Christina Vasak.
 
20171005_3
Datë: 5 tetor 2017
Veprimtaria: Guvernatori Sejko, gjatë konferencën së 7-të të Bankës Qendrore Evropiane për vendet e Evropës Qendrore Lindore dhe Juglindore.
 
2_dsc6040 - copy
Datë: 5 tetor 2017
Veprimtaria: Guvernatori Sejko, gjatë konferencën së 7-të të Bankës Qendrore Evropiane për vendet e Evropës Qendrore Lindore dhe Juglindore.
 
1_dsc6063 - copy
Datë: 5 tetor 2017
Veprimtaria: Guvernatori Sejko, gjatë konferencën së 7-të të Bankës Qendrore Evropiane për vendet e Evropës Qendrore Lindore dhe Juglindore.
 
_dsc5766 - 498
Datë: 3 tetor 2017
Veprimtaria: Guvernatori Sejko në konferencën për shtyp mbi vendimmarrjen e politikës monetare të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë.
 
dsc_1922
Datë: 29 shtator 2017
Veprimtaria: Guvernatori Sejko, në Klubin e Guvernatorëve të vendeve të Azisë Qendrore, Rajonit të Detit të Zi dhe Ballkanit.
 
dsc_1699
Datë: 29 shtator 2017
Veprimtaria: Guvernatori Sejko, në Klubin e Guvernatorëve të vendeve të Azisë Qendrore, Rajonit të Detit të Zi dhe Ballkanit.
 
img-20170922- -2
Datë: 22 shtator 2017
Veprimtaria: Guvernatori Sejko, gjatë konferencës së organizuar nga Banka Qendrore e Bosnje Hercegovinës.
 
20170922- - copy-3
Datë: 22 shtator 2017
Veprimtaria: Guvernatori Sejko, gjatë konferencës së organizuar nga Banka Qendrore e Bosnje Hercegovinës.
 
#498_dsc5207-2
Datë: 14 shtator 2017
Veprimtaria: Guvernatori Sejko, në takimin me Drejtorin e Bashkëpunimit Ekonomik dhe Zhvillimit pranë SECO-s, Ambasador Raymund Furrer
 
_dsc5163-2 - 498
Datë: 13 shtator  2017
Veprimtaria: Takimi i Guvernatorit, z. Gent Sejko, me Ambasadorin e Japonisë në Tiranë Sh.T.Z. Makoto Ito.
 
_dsc4257-2-2 498
Datë: 2 gusht 2017
Veprimtaria: Guvernatori Sejko në konferencën për shtyp mbi vendimmarrjen e politikës monetare të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë.
 
image1
Datë: 10-11 korrik 2017
Veprimtaria: Guvernatori Sejko gjatë konferencës së nivelit të lartë "Ripërshpejtimi i konvergjencës në Evropën Qendrore, Lindore dhe Juglindore- roli i qeverisjes dhe i institucioneve"
 
_dsc9808-2 - 498
Datë: 5 korrik 2017
Veprimtaria: Guvernatori Sejko në konferencën për shtyp mbi vendimmarrjen e politikës monetare të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë
 
skan_dsc7899
Datë: 28 qershor 2017
Veprimtaria: Intervista e Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko, në emisionin "Argument", në televizionin Scan
 
img-20170616-wa0025 - copy-2 (2)
Datë:  16 qershor  2017
Veprimtaria: Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko gjatë samitit të vendeve të rajonit, me temë "Stabiliteti financiar rajonal në një mjedis të ri global", të mbajtur në Becic.
 
img-20170616-wa0030 - 2copy-2
Datë: 16 qershor  2017
Veprimtaria: Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko gjatë samitit të vendeve të rajonit, me temë "Stabiliteti financiar rajonal në një mjedis të ri global", të mbajtur në Becic.
 
img-20170616-wa0053-2
Datë: 16 qershor  2017
Veprimtaria: Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko gjatë samitit të vendeve të rajonit, me temë "Stabiliteti financiar rajonal në një mjedis të ri global", të mbajtur në Becic.
 
#498 _dsc7047
Datë: 14 qershor 2017
Veprimtaria: Guvernatori Gent Sejko gjatë Konferencës së Parë të Muzeut të Bankës së Shqipërisë, me temë "Paraja dhe bankingu në Shqipëri, nga antikiteti në ditët tona".
 
1_copy_3
Datë: 14 qershor 2017
Veprimtaria: Guvernatori Gent Sejko gjatë Konferencës së Parë të Muzeut të Bankës së Shqipërisë, me temë "Paraja dhe bankingu në Shqipëri, nga antikiteti në ditët tona".
 
2_copy_2
Datë: 14 qershor 2017
Veprimtaria: Guvernatori Gent Sejko gjatë Konferencës së Parë të Muzeut të Bankës së Shqipërisë, me temë "Paraja dhe bankingu në Shqipëri, nga antikiteti në ditët tona".
 
3_copy_2
Datë: 14 qershor 2017
Veprimtaria: Guvernatori Gent Sejko gjatë Konferencës së Parë të Muzeut të Bankës së Shqipërisë, me temë "Paraja dhe bankingu në Shqipëri, nga antikiteti në ditët tona".
 
img_3250 -498
Datë: 12 qershor 2017
Veprimtaria: Guvernatori Sejko duke mbajtur një leksion në Qendrën e Studimeve të Evropës Juglindore të Universitetit të Oksfordit, Londër.
 
2017-06-13-photo-00000298-2 - 498
Datë: 12 qershor 2017
Veprimtaria: Guvernatori Sejko gjatë vizitës në Qendrën e Studimeve të Evropës Juglindore të Universitetit të Oksfordit, Londër.
 
2017-06-13-photo-00000300-2 - 498
Datë: 12 qershor 2017
Veprimtaria: Guvernatori Sejko gjatë vizitës në Qendrën e Studimeve të Evropës Juglindore të Universitetit të Oksfordit, Londër.
 
 
2017-06-13-photo-00000301-2 -498
Datë: 12 qershor 2017
Veprimtaria: Guvernatori Sejko gjatë vizitës në Qendrën e Studimeve të Evropës Juglindore të Universitetit të Oksfordit, Londër.
 
_dsc6977-2 - 498
Datë: 2 qershor 2017
Veprimtaria: Intervista e Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë z, Gent Sejko, për agjencinë e lajmeve Reuters
 
albania governor gent sejko -350_copy_1
Datë: 9 - 11 maj 2017
Veprimtaria: Guvernatori Gent Sejko gjatë Mbledhjes Vjetore të BERZH-it, të mbajtur në Qipro
 
#$ 498 ebrd
Datë:  9 - 11 maj 2017
Veprimtaria: Guvernatori Gent Sejko gjatë Mbledhjes Vjetore të BERZH-it, të mbajtur në Qipro
 
_ksp 1
Datë: 9 maj 2017
Veprimtaria: Mbledhja e tretë e Komitetit Kombëtar të Sistemit të Pagesave
 
_ksp 2
Datë: 9 maj 2017
Veprimtaria: Mbledhja e tretë e Komitetit Kombëtar të Sistemit të Pagesave
 
ksp 3
Datë: 9 maj 2017
Veprimtaria: Mbledhja e tretë e Komitetit Kombëtar të Sistemit të Pagesave
 
1
Datë: 4 maj 2017
Veprimtaria: Guvernatori Sejko në konferencën "Normat negative të interesit në Eurozonë dhe ndikimi i tyre në politikat dhe në instrumentet e bankave qendrore në vendet e Ballkanit Perëndimor"
 
2
Datë: 4 maj 2017
Veprimtaria: Guvernatori Sejko në konferencën "Normat negative të interesit në Eurozonë dhe ndikimi i tyre në politikat dhe në instrumentet e bankave qendrore në vendet e Ballkanit Perëndimor"
 
4 4
Datë: 4 maj 2017
Veprimtaria: Guvernatori Sejko në konferencën "Normat negative të interesit në Eurozonë dhe ndikimi i tyre në politikat dhe në instrumentet e bankave qendrore në vendet e Ballkanit Perëndimor"
 
3
Datë: 4 maj 2017
Veprimtaria: Guvernatori Sejko në konferencën "Normat negative të interesit në Eurozonë dhe ndikimi i tyre në politikat dhe në instrumentet e bankave qendrore në vendet e Ballkanit Perëndimor"
 
_dsc3476-3 - 498
Datë: 3 maj 2017
Veprimtaria: Guvernatori Sejko në konferencën për shtyp mbi vendimmarrjen e politikës monetare të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë.
 
_dsc3366-3 - 498
Datë: 3 maj  2017
Veprimtaria: Guvernatori Sejko në konferencën për shtyp mbi vendimmarrjen e politikës monetare të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë.
 
imfc group photo 1
Datë: 24 prill 2017
Veprimtaria: Guvernatori Sejko gjatë zhvillimit të Mbledhjeve të Pranverës të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore
 
110
Datë: 24 prill 2017
Veprimtaria: Guvernatori Sejko gjatë zhvillimit të Mbledhjeve të Pranverës të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore
 
101
Datë: 24 prill 2017
Veprimtaria: Guvernatori Sejko gjatë zhvillimit të Mbledhjeve të Pranverës të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore
 
104
Datë: 24 prill 2017
Veprimtaria: Guvernatori Sejko gjatë zhvillimit të Mbledhjeve të Pranverës të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore
 
108
Datë: 24 prill 2017
Veprimtaria: Guvernatori Sejko gjatë zhvillimit të Mbledhjeve të Pranverës të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore
 
109
Datë: 24 prill 2017
Veprimtaria: Guvernatori Sejko gjatë zhvillimit të Mbledhjeve të Pranverës të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore
 
111
Datë: 24 prill 2017
Veprimtaria: Guvernatori Sejko gjatë zhvillimit të Mbledhjeve të Pranverës të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore
 
105
Datë: 24 prill 2017
Veprimtaria: Zëvendësguvernatorja e Parë Elisabeta Gjoni gjatë zhvillimit të Mbledhjeve të Pranverës të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore
 
foto spring - 498
Datë: 24 prill 2017
Veprimtaria: Guvernatori Sejko gjatë zhvillimit të Mbledhjeve të Pranverës të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore
 
klubi
Datë: 3 prill 2017
Veprimtaria: Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko merr pjesë në Klubin e
Guvernatorëve të vendeve të Azisë Qendrore, Rajonit të Detit të Zi dhe Ballkanit
 
dsc2058-1 - 498
Datë: 31 mars 2017
Veprimtaria: Guvernatori Sejko në takimin me përfaqësues të Bordit të Drejtorëve të Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim.
 
dsc2119-2 - 498
Datë: 31 mars 2017
Veprimtaria: Guvernatori Sejko në takimin me përfaqësues të Bordit të Drejtorëve të Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim.
 
dsc2119-3- 498

Datë: 31 mars  2017
Veprimtaria: Guvernatori Sejko në takimin me përfaqësues të Bordit të Drejtorëve të Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim.

 
_dsc1810
Datë: 30 mars 2017
Veprimtaria: Leksion i Guvernatorit Sejko në Universitetin Europian të Tiranës me rastin e Javës së Parasë.
 
_dsc1736
Datë: 30 mars 2017
Veprimtaria: Leksion i Guvernatorit Sejko në Universitetin Europian të Tiranës me rastin e Javës së Parasë.
 
29 03 2017 konf - 498
Datë: 29 mars 2017
Veprimtaria: Guvernatori Sejko në konferencën për shtyp mbi vendimmarrjen e politikës monetare të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë.
 
_dsc0992-2 - 498 copy
Datë: 27 mars 2017
Veprimtaria: Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko në ceremoninë e çeljes të Javës së Parasë
 
15
Datë: 15 shkurt 2017
Veprimtaria: Guvernatori i Bankës së Shqipërisë z. Gent Sejko në takimin e diskutimit me Shoqatën Shqiptare të Bankave.
 
0062
Datë: 8 shkurt 2017
Veprimtaria: Guvernatori i Bankës së Shqipërisë z. Gent Sejko merr pjesë në Mbledhjen e Konsistuencës të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe të Grupit të Bankës Botërore.
 
0080
Datë:  8 shkurt 2017
Veprimtaria: Guvernatori i Bankës së Shqipërisë z. Gent Sejko merr pjesë në Mbledhjen e Konsistuencës të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe të Grupit të Bankës Botërore.
 
0076
Datë: 8 shkurt 2017
Veprimtaria: Guvernatori i Bankës së Shqipërisë z. Gent Sejko merr pjesë në Mbledhjen e Konsistuencës të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe të Grupit të Bankës Botërore.
 
#498_dsc7502
Datë: 2 shkurt 2017
Veprimtaria: Zëvendësguvernatorja e Dytë, zj. Natasha Ahmetaj gjatë workshop-it me temë "Sistemi financiar në Shqipëri - Nga skenarët e 2025-ës, te veprimi në ditët e sotme" të organizuar nga Banka e Shqipërisë në bashkëpunim me Bankën Botërore. 
 
#498_dsc7480
Datë: 2 shkurt 2017
Veprimtaria: Zëvendësguvernatorja e Dytë, zj. Natasha Ahmetaj gjatë workshop-it me temë "Sistemi financiar në Shqipëri - Nga skenarët e 2025-ës, te veprimi në ditët e sotme" të organizuar nga Banka e Shqipërisë në bashkëpunim me Bankën Botërore.
 
# 498 konf
Datë: 1 shkurt 2017
Veprimtaria: Guvernatori Sejko në konferencën për shtyp mbi vendimmarrjen e politikës monetare të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë
 
guvernatori berzh
Datë: 27 janar 2017
Veprimtaria: Guvernatorit Sejko në prezantimin e Raportit të Tranzicionit të BERZH 2016-2017
 
fmn - 498
Datë: 24 janar 2017
Veprimtaria: Guvernatori Sejko në konferencën e përbashkët për shtyp me misionin e FMN-së.
 
#498 378a08131
Datë:  18 Janar 2017
Veprimtaria: Guvernatori i Bankës së Shqipërisë z. Gent Sejko gjatë takimit me Kryeministrin e Singaporit.
 
# 498 378a05111
Datë: 18 Janar 2017
Veprimtaria: Guvernatori i Bankës së Shqipërisë z. Gent Sejko merr pjesë në Forumin "Mbi shkëmbimet tregtare dhe investimet Singapor - Shqipëri
 
# 498 378a04991
Datë: 18 janar 2017
Veprimtaria: Guvernatori i Bankës së Shqipërisë z. Gent Sejko merr pjesë në Forumin "Mbi shkëmbimet tregtare dhe investimet Singapor - Shqipëri