Konferenca për shtyp

Duke filluar nga viti 2009, Banka e Shqipërisë, organizon rregullisht konferencë për shtyp pas çdo vendimmarrjeje të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë mbi politikën monetare, gjatë së cilës Guvernatori i shpjegon publikut vendimin e marrë dhe analizën e përdorur në mbështetje të kësaj vendimmarrjeje.

Më poshtë do të gjeni të publikuara fjalimet e Guvernatorit mbajtur në konferencat për shtyp si dhe pyetje-përgjigjet përkatëse, të ndara sipas viteve.

 Konferenca do të shtyhet deri në një njoftim të dytë.

* Përditësuar 6 nëntor 2018


31 - 40 nga 206
Faqe 4 nga 21