BANKA E SHQIPËRISË

NJOFTIM PËR SHTYP
Mbi ndryshimin e emrit të Bankës Societe Generale Shqipëri në Banka OTP Shqipëri

Data e publikimit: 12.04.2019

 

Banka e Shqipërisë informon publikun se ka miratuar ndryshimin e emrit të Bankës Societe Generale Shqipëri në Banka OTP Shqipëri.