BANKA E SHQIPËRISË

NJOFTIM PËR SHTYP
Banka e Shqipërisë ul normën bazë të interesit

Data e publikimit: 31.07.2013

 

Në mbledhjen e tij të datës 31.07.2013, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë vendosi të ulë me 0.25 pikë përqindjeje  normën e interesit të marrëveshjeve të riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes (REPO dhe REPO të anasjellta).

Norma e interesit të marrëveshjeve të riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes nga 3.75 për qind bëhet 3.50 për qind.