BANKA E SHQIPËRISË

NJOFTIM PËR SHTYP
Guvernatori Sejko merr pjesë në ceremoninë e Banka Intesa Sanpaolo Albania, me rastin e 10-vjetorit të operimit të saj në Shqipëri

Data e publikimit: 18.10.2018

 

Në datën 18 tetor 2018, Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko mori pjesë në ceremoninë e organizuar nga Banka Intesa Sanpaolo Albania (ISP Albania), me rastin e 10-vjetorit të operimit të saj në Shqipëri dhe inaugurimin e zyrave të reja në Tiranë.

Në këtë ceremoni merrnin pjesë përfaqësues të lartë të sistemit financiar e bankar, bashkëpunëtorë të Bankës ISP Albania, klientë dhe punonjës të saj.

 DSC1501 - Copy-2 - 498

 

Aktiviteti u hap nga fjalët përshëndetëse të z. Silvio Pedrazzi, Drejtor i Përgjithshëm i ISP Albania, z. Gent Sejko, Guvernator i Bankës së Shqipërisë, z. Bozo Prka, Kryetar i Bordit të Drejtorëve të ISP Albania, Sh.T.Z  Alberto Cutillo, Ambasador i Republikës së Italisë në Tiranë, z. Erion Veliaj, Kryetar i Bashkisë Tiranë si dhe të z. Alessandro Dordolo, Drejtor i Burimeve Njerëzore të filialeve të ISP.

Në fjalën përshëndetëse, Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko, u shpreh se ndër vite, sistemi bankar e vetë ekonomia shqiptare kanë kaluar shumë etapa e janë zhvilluar në vazhdimësi. Në këtë kontekst, ai shtoi se sot ekonomia e vendit shfaqet me tregues mjaft të mirë, si dhe me një sistem bankar të mirëkapitalizuar, likuid e me një gamë shumë të pasur produktesh e shërbimesh, që i ofrohen një baze të gjerë klientele, individësh e kompanish.

 DSC1745 - Copy-2 - 498

 

Guvernatori Sejko nënvizoi se në këto 10 vite, Banka ISP Albania ka njohur një zhvillim dinamik, duke ridimensionuar aktivitetin në përgjigje të ndryshimeve të tregut dhe strategjisë së saj, si dhe duke ndjekur një qasje prudenciale në menaxhimin e rreziqeve, shprehur në ecuri të qëndrueshme pozitive të treguesve të saj të performancës.

Në vijim, ai theksoi se Banka ISP Albania ka menaxhuar me sukses iniciativën më të fundit strategjike lidhur me përthithjen e një banke tjetër të sistemit, duke shmangur ndikimet e mundshme negative, si në aspektin operacional, ashtu edhe komercial.

Më tej, Guvernatori Sejko u shpreh se Banka ISP Albania vijon të ruajë rolin e saj si mbështetëse dhe financuese e sipërmarrjeve private dhe publike, duke u orientuar nga sektorët që sigurojnë një zhvillim të qëndrueshëm dhe përbëjnë shtyllat kryesore të rritjes ekonomike në vend.

Në përfundim, Guvernatori Sejko u shpreh pozitivisht lidhur me investimet e institucioneve të tilla, të cilat sjellin eksperiencën dhe kulturën e bankingut evropian në ofrimin e shërbimeve për korporatat dhe klientët individë. Ai nënvizoi se është një shenjë mjaft e mirë për ekonominë dhe sektorin bankar, që një investitor dhe partner serioz si Banka ISP Albania bën sot një tjetër hap drejt konsolidimit dhe pozicionimit të saj në tregun shqiptar.