BANKA E SHQIPËRISË

NJOFTIM PËR SHTYP
Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë mbi Politikën Monetare 2007

Data e publikimit: 28.12.2006

 

Në mbledhjen e tij të datës 27 dhjetor 2006, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë mori në shqyrtim zhvillimet më të fundit monetare dhe me propozimin e Departamentit të Politikës Monetare vendosi të miratojë :

Klikoni këtu për të lexuar raportin e plotë ...